Kurumsal Öneri Yönetimi Üzerine Bir Çalışma

R. Nurullah Soyhan, Hatice Tetik, Hatice Kübra
2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışma ile; Karabük Devlet Hastanesinde, öneri yönetim sistemi ile tüm paydaşlarımızın (çalışan, hasta ve hasta yakınları, tedarikçilerimiz) yenilikçi fikirleri, beklenti ve önerileri ile kurumun yönelim stratejilerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak, karşılıklı iletişimi sürekli hale getirerek onların görüş ve düşüncelerinden faydalanmak, hizmet kalitesi ve verimliliği arttırmak, çalışan ve müşteri memnuniyetini yükseltmek ve aitlik duygusunun benimsetilmesi amaçlanmıştır. Öneri
more » ... m sisteminin kuruma kazandırılmasıyla tüm paydaşlar dolaylı olarak yönetime dâhil edilmiş, hizmet kalitesi boyutunda olumlu katkılar elde edilmiş, uygulamaya alınan önerilere yapılan geribildirimler öneri kalitesini ve sayısını artırmış, "her öneri bir fırsattır" bilinci oluşturulmuş, kurumun ana amaç ve hedefleri desteklenmiştir. Abstract The purpose of this study is, to maintain and sustain the mutual communication between all the corporate stakeholders such as employees, patients, patients' relatives and suppliers and thus take advantage of their opinions and aim at increasing the quality of service, customer satisfaction and productivity, to infuse the sense of belonging into them. Eventually, that would contribute to the establishment of organizational orientated strategies with innovative ideas, expectations and suggestions through the use of proposed management system practices at Karabük State Hospital. By implementing the Proposed system to the Karabük State Hospital, the stakeholders were included in the management system indirectly and thus positive contributions were added to the dimension of service quality. Feedback on the suggestions which were put into the practice led to an increase in the quality and quantity of the proposed system. Awareness of " each proposal is an opportunity." was created and the main goals and objectives of the institution were met efficiently.
doi:10.26677/tr1010.2019.124 fatcat:kc4wecy74reifcjn3ecpqhszkm