МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ «НОРМИ»

Галина Дьяковська
2019 Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства  
Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства 69 УДК 124.5 ГАЛИНА ДЬЯКОВСЬКА кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ, Україна) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ «НОРМИ» У статті досліджуються основні підходи до розуміння поняття «норми», актуальність дослідження останньої зумовив її універсальний характер. Встановлено, що різні сфери життєдіяльності
more » ... и життєдіяльності індивіда мають свої методологічні підходи щодо розуміння норми. Автор визначає кількісно-статистичний і якісно-унітарний підходи як найбільш загальні щодо розуміння норми, де перший передбачає найбільшу частотність або повторюваність характеристик окремих елементів більшості, а другий -як те, що встановлене в якості оптимального в межах певної дискурсивної практики. У статті використовуються зазначені міждисциплінарні підходи до вивчення поняття «норма», що орієнтує на вивчення основних ознак та характеристик зазначеного поняття. В результаті аналізу було з'ясовано, що дихотомія підходів щодо норм приймається більшістю дослідників в тому чи іншому вигляді. Перший підхід статистичний, а тому постає динамічним і змінним, норма залежить від соціальних та інших змін. Другий підхід фіксує норму як універсалію або встановлений показник. У реальному житті зафіксовано взаємодію між двома розуміннями норми. Ключові слова: норма; кількісно-статистичний підхід; якісно-унітарний підхід; філософський дискурс; спільнота.
doi:10.31865/2520-6842102019179558 fatcat:osnk37iqyjecfkyar3ujtiknpu