Combat survivability of helicopter/Analiza żywotności bojowej śmigłowca

Jan H. Wiśniewski, Marta Woch, Sławomir Klimaszewski
2011 Journal of KONBiN  
The work provides a preliminary breakdown susceptibility analysis for a Mi-17 helicopter in combat conditions. An analysis of breakdown forms and consequences for helicopter sections and installations in battle conditions including probability of being shot down when hit was made. The article presents a theoretical outline for calculation methods on helicopter kill probability in case of being shot, depending on critical element configuration and number of hits. The probability figures have
more » ... ty figures have been calculated for a specific model describing a Mi-17 helicopter. As a result of the conducted analysis it was possible to determine, for a specified weapon caliber, probabilities and effects of receiving combat damage. These results can be used as a starting point for developing a new armed version of the helicopter. Streszczenie: Celem pracy jest wstępna analiza podatności na uszkodzenia w warunkach bojowych śmigłowca Mi-17 dla wybranych scenariuszy oddziaływań bojowych. Została przedstawiona analiza postaci i skutków uszkodzeń zespołów i instalacji w warunkach bojowych z określeniem prawdopodobieństwa zestrzelenie śmigłowca pod warunkiem trafienia w niego. W niniejszej pracy przedstawiono zarys teoretyczny metod obliczania prawdopodobieństwa zestrzelenia statku powietrznego w zależności od konfiguracji elementów krytycznych oraz liczby postrzałów. Prawdopodobieństwa te zostały obliczone dla konkretnego modelu obrazującego śmigłowiec Mi-17. W wyniku przeprowadzonej analizy możliwe było, dla przyjętych środków rażenia, określenie ww. prawdopodobieństw i skutków uszkodzeń bojowych. Wyniki te mogą stanowić wyjściową bazę przy opracowywaniu nowej uzbrojonej wersji śmigłowca. Słowa kluczowe: analiza żywotności, ryzyko, bezpieczeństwo
doi:10.2478/v10040-012-0035-3 fatcat:vtpaojh4hrbazmc4qpxp6bmoau