Kerim Aydın ERDEM'in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Mesut KÜRÜM
2014 Mavi Atlas  
Özet Genellikle TRT Genel Müdürü olarak bilinen Kerim Aydın ERDEM, başarılı bir memur ve bürokrat olup, aynı zamanda sanatkâr kimliğine de sahiptir. Bu kimliğiyle pek bilinmeyen ERDEM, başta şiir olmak üzere hikâye, oyun ve masal türlerinde eserler vermiş; değişik gazete ve dergilerde yazılar yazmış bir şahsiyettir. Kerim Aydın ERDEM'in şiirleri genellikle aşk, yalnızlık, gurbet ve memleket gibi temalar üzerine kuruludur. Bunlardan memleket temasının esas olduğu şiirlerinde, önemli ölçüde
more » ... i ve yöresi karşımıza çıkar. Şair kimi şiirlerini doğrudan doğruya Denizli'ye tahsis ederken, kimi şiirlerinde ise dolaylı olarak Denizli'ye değinir ve memleketine dair yerel renk ve çizgilere yer verir. Abstract Generally known as Kerim Aydın ERDEM who General Manager of TRT is a successful officer and bureaucrat also he is a craftsman. He isn't known this identitity compose notably poetry, drama, fairy and write in several newspaper and journal. Kerim Aydın ERDEM's poetries based on themes of love, loneliness, abroad and hometown. We realize that he tell of Denizli and its region in his poetries that be taken as a basis theme of hometown. In some poetries he mention directly Denizli, in others he refer indirectly Denizli also include regional color and line about his hometown.
doi:10.18795/ma.75239 fatcat:4zjihxbhlbb63kjuiksnuvbd5a