IDENTIFICATION OF ECONOMIC AND FINANCIAL DECISION-MAKING STEPS FOR AN ELECTRICITY CONSUMER WHO DECIDES TO BECOME AN ELECTRICITY GENERATOR TOO

Cristina Loghin, Aureliu Leca
2011 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
În ultima perioadă un număr semnificativ de consumatori de energie electrică au luat decizia de a deveni şi producători; această tendinţă a determinat autorii să definească momentul iniţial al unei astfel de decizii, precum şi să analizeze care sunt etapele de decizie din punct de vedere economico-financiar. Lucrarea generalizează o serie de cazuri concrete şi poate fi utilă atât consumatorilor care în acest moment doar se gândesc cum să abordeze problema, dar şi autorităţilor/companiilor din
more » ... meniu, care sunt afectate de aceste decizii, clarificând câteva aspecte economice şi financiare luate în considerare la argumentarea unei astfel de investiţii. In the last period a significant number of electricity consumers decided to become also electricity generators; this trend has led the authors to define the baseline of such a decision and to analyze which are the stages of decision in economic and financial terms. The paper generalizes a number of specific cases and could be useful both to consumers who currently just thinking how to tackle the problem but the authorities/companies in the field, which are to be affected by these decisions, clarifying a number of economic and financial arguments taken into account in such an investment.
fatcat:wpgftycyajaabbsvyfttk6lopq