Edukacja europejska w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości

Marta Rojewska
2021 Rocznik Europeistyczny  
połeczeństwo polskie o edukacji europejskiej wie stosunkowo niewiele, stąd też często formułowane jest w dyskursie publicznym wezwanie do wprowadzania do polskiej szkoły tak zwanej edukacji europejskiej, która z jednej strony miałaby być edukacją "o Europie", z drugiej zaś edukacją "dla Europy". O ile ta pierwsza nie wymaga wyjaśnienia swojego celu, o tyle druga już tak: ma to być nauczanie ukierunkowane na wykształcenie postaw proeuropejskich. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż
more » ... cja europejska może i powinna być elementem nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole ponadpodstawowej, choć nie jest to przewidziane jej podstawą programową. W części pierwszej przeanalizowane zostały argumenty świadczące o zasadności uwzględnienia elementów edukacji europejskiej w treściach nauczania podstaw przedsiębiorczości, w tym poparte analizą podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. W części drugiej pojawiła się syntetyczna analiza treści "europejskich", jakie mogą lub powinny być zrealizowane w ramach tego przedmiotu. Część trzecia została natomiast poświęcona metodom, środkom i narzędziom, jakie mogą być użyte w czasie "lekcji europejskich" na lekcjach przedsiębiorczości.
doi:10.19195/2450-274x.6.3 fatcat:z2regdegtre5ncaane43rtnodi