Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě [unknown]

Evina Steinova
Book review of: Dalibor Havel, Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě [The Beginnings of Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Manuscript Fragments in Bohemia and Moravia] (Opera facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, 479), Brno: Muni Press 2018, 534 pp. ISBN 9788021089181.
doi:10.24446/fdlb fatcat:aogov6sewbfurcdtzomyiqas3e