Access to the Court of Justice of the European Union Seeking to Challenge the Inaction of European Union Institutions

Arvydas Budnikas
2014 Jurisprudence  
Įvadas Europos Sąjungos (toliau tekste vadinama ir ES) neteisėto neveikimo konstatavimo procedūra yra įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau tekste vadinama ir SESV) 265 straipsnyje. SESV 265 straipsnis suteikia galimybę ieškovams pareikšti ieškinį dėl neveikimo, kai ES institucija neteisėtai neveikia, t. y. nepriima atitinkamo teisės akto, nors turėjo pareigą jį priimti: "Jei Europos Parlamentas, Europos Vadovų Taryba, Taryba, Komisija arba Europos Centrinis Bankas,
more » ... is Bankas, pažeisdami Sutartis, nesiima atitinkamų veiksmų, valstybės narės ir kitos Sąjungos institucijos gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su ieškiniu dėl šio pažeidimo nustatymo. <...> Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo <...> gali paduoti Teismui skundą, kad Sąjungos institucija arba įstaiga, ar organas to asmens atžvilgiu nepriėmė kokio nors akto, išskyrus rekomendaciją ar nuomonę." 1 1 Lenaerts, K.; Maselis, I.; Gutman, K. EU procedural law. Oxford University Press, 2014, p. 419.
doi:10.13165/jur-14-21-4-05 fatcat:gklveqqgujhcpid7vde3ukhmjy