HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE

Tatiana CIOCOI
2015 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Umanistice  
Articolul de faţă reflectă modificările fundamentale care s-au produs în mentalitatea occidentală contemporană prin intermediul conceptului de călător (homo viator). Noţiunea de călător este tratată în sens culturologic larg drept desco­peritor de lumi necunoscute, explorator, navigator sau aventurier al oricărui tip de cunoaştere, care reprezintă trăsătura fundamentală a omului occidental. Prototipul absolut al acestui model cultural îl reprezintă Ulise, eroul din Odiseea lui Homer. Conceptul
more » ... e "călătorie" oferă, astfel, o viziune transversală asupra evoluţiei literaturii occidentale, al cărei centru iradiant – tensiunea cunoaşterii – a problematizat cele mai variate forme de călătorie şi de călător. Istoria romanului occidental este urmărit dea lungul secolelor şi a epocilor literare pentru a observa cum s-a modificat percepţia călătoriei, iar odată cu ea, şi spiritualitatea occidentală. Viziunea contemporană asupra călătoriei este analizată în baza romanului lui Michel Houellebecq "Harta şi teritoriul" (2010). HOMO VIATOR – A FUNDAMENTAL DIMENSION OF WESTERN SPIRITUALITYThe article reflects the changes produced in the western contemporary mentality through the concept of the traveler (homo viator). The notion of traveler is approached in wide cultural meaning as a discoverer of unknown worlds, explorer, navigator or adventurer of every type of knowing, that represents the fundamental feature of the occidental man. The absolute prototype of this cultural model is represented by Ulysses, the hero of Homer's Odyssey. The concept of "travel" offers thus a transverse vision upon the evolution of the occidental literature whose irradiant centre – the tension of knowing – discussed the problems of the most varied forms of travel and traveler. The history of the western novel is followed over centuries and literary epochs in order to observe which way the perception of travel has been modified, and alongside with it, the occidental [...]
doaj:635e0bbd8cb14ced9bf08db3d4bd8253 fatcat:tnqd2hqqnncplf6wvelmi3zyei