Güneydoğu bölgesinde erişkinlerde D vitamini eksikliği

Bengür Taşkıran, Güven Barış Cansu
2016 OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE  
ÖZET: D vitamini eksikliği gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olmak üzere tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunudur. D vitamini pek çok fizyolojik süreçte görev alır. Türkiye'de güneydoğu bölgesinde sıcak ve kuru bir iklime sahip Diyarbakır şehrinde yaşayan kişilerde kış aylarında D vitamini eksikliğini incelemeyi amaçladık. 215 kadın ve 49 erkek katılımcının geçmiş tıbbi kayıtları değerlendirildi. Serum 25(OH)D3 düzeyleri elektrokemiluminisans (ECLIA) yöntemi (Elecsys assay on Roche Modular
more » ... ay on Roche Modular E170 analyzer, Roche Diagnostics, Germany) ile ölçüldü. Katılımcıların ortalama yaşı 41 (standart sapma 15 yaş) idi. Kesim değeri 20 ng/ml alındığında, D vitamini eksikliği oranı %94 bulundu. D vitamini düzeyi kadınlarda erkeklere göre daha düşük belirlendi (9.6±5.2 ve 14.6±5.4 ng/ml, p=0.0001). Örtünme, vücut kitle indeksi ve gelir düzeyine göre D vitamini düzeyleri farklı değildi. Ancak sedanter olanlarda D vitamini düzeyi aktif kişilere göre daha düşük idi (9.6±5.2 ve 13.3±5.7 ng/ml, p=0.0001). D vitamini eksikliği endemik bir sağlık sorunu olmakla birlikte kadın cinsiyet, sedanter yaşam ve düşük gelir grupları riskli gruplardır. ANAHTAR KELİMELER: D vitamini eksikliği, 25-hidroksi D vitamini, iklim, örtünme VITAMIN D DEFICIENCY IN ADULT RESIDENTS OF SOUTHERN TURKEY ABSTRACT: Vitamin D insufficiency is a widespread public health problem in the world especially in developing countries. Vitamin D operates in various physiological processes. We aimed to evaluate deficiency of vitamin D in winter in residents of Diyarbakır city, which is located at southern region of Turkey.Past medical records of 215 female and 49 male subjects were retrospectively evaluated for vitamin D insufficiency. Serum concentrations of 25(OH)D3 was measured by electrochemiluminescence immunassay (ECLIA) method (Elecsys assay on Roche Modular E170 analyzer, Roche Diagnostics, Germany). The mean age of all subjects was 41.0 years (SD 15.0). The frequency of vitamin D deficiency using cut-off point below 20 ng/ml was 94%. Vitamin D level was lower in women compared to men (9.6±5.2 vs 14.6±5.4 ng/ml, p=0.0001). Vitamin D level was not significantly different regarding veiling, BMI, and monthly income. However, the subjects leading a sedentary lifestyle had significantly lower vitamin D level compared to the active ones (9.6±5.2 vs 13.3±5.7 ng/ml, p=0.0001). Despite the fact that vitamin D is a worldwide endemic health issue, female gender, sedentary lifestyle, and low income constitute risky groups.
doi:10.20515/otd.52389 fatcat:hngyz7utzrevzfjpvloo7yzzcy