Kapittel 2. Eventer som koalisjoner av aktivitetssystemer [chapter]

Finn Ørstavik
2019 Eventledelse  
Eventer som koalisjoner av aktivitetssystemer FINN ØRSTAVIK SAMMENDRAG I dette kapitlet presenteres et teoretisk perspektiv på eventer, og leseren gis en dypere forståelse av hva eventer er, og hvilke organisatoriske utfordringer de byr på. Det foreslås å se eventer som dynamiske og komplekse koalisjoner av aktivitetssystemer og ikke som enhetlige linjeorganisasjoner. Aktivitetssystemer er arbeidsgrupper, og koordinering av aktivitetssystemenes virksomhet må skje gjennom en form for
more » ... isering. Den økte kompleksiteten som følger av dette, gjør eventorganisasjonen i stand til å takle sine omgivelser, men skaper samtidig noen utfordringer. NØKKELORD aktivitetssystem | event | innovasjon | komplekse | dynamiske systemer | planlegging | produksjon | temporaere organisasjoner ABSTRACT This chapter presents a theoretical perspective on events, and offers insights regarding what kind of organizations events are and the challenges they create for organizers. It is suggested to conceive of events as dynamic and complex coalitions of activity systems. These systems are workgroups coordinated by way of a matrix organization. The increased complexity of this organization is necessary to deal with a complex, dynamic environment, but does represent additional challenges for event organizers. KEYWORDS activity system | complex dynamic system | event | innovation | planning | production | temporary organizations
doi:10.18261/9788215032191-2019-02 fatcat:bo7ssoipmbhvjfpcsxxdcyke44