Probleme de politică forestieră la nivel comunal în Franţa

Teușan A
2000 Bucovina Forestieră  
Probleme de politică forestieră la nivel comunal în Franţa 36 1. Pădurile comunale: trăsătură de unire între cele ale statului şi cele particulare În cadrul Uniunii Europene, Franţa deţine al doilea loc pe lista pădurilor comunale (tabelul 1). Demn de reţinut este faptul că în anul 1990 a luat fiinţă Federaţia Europeană a Comunelor Forestiere, cu sediul în Strasbourg, această organizaţie fiind reprezentată şi în Parlamentul European. În miezul preocupărilor stau pădurile de munte. Comunele
more » ... unte. Comunele Forestiere Încă de pe timpul galo-romanilor s-au constituit aşezări omeneşti, smulse pădurii. Cu timpul, aceste comunităţi au devenit şi proprietare de pădure. În Franţa, fiecare a treia comună posedă o pădure. E vorba de aşa numitele c o m m u n e s f o r e s t i e r e s (a nu se confunda cu comunele care au pădure de-a statului sau particulară pe teritoriul lor. Numărul lor total se ridică la aproape 11 000. Suprafaţa împădurită variază de la comună la comună şi e cifrată între 6410 ha şi ... 37 ari, în medie în jur de 500 ha. Comunele forestiere sunt supuse regimului silvic. În anul 1993 majoritatea lor s-a asociat într-o federaţie naţională cu următoarele obiective: promovarea altor asociaţii, conform principiului "în unire e putere", asistenţă profesională pe lângă factorii de decizie în administraţia comunelor, elaborarea studiilor necesare în materie de silvicultură, organizarea unor şedinţe anuale, aşa numitele e n t r et i e n e socazie de schimb de experienţe şi Ţara Suprafaţa (milioane ha)
doaj:4660a4f0a65a45a4abfb34f354609bc9 fatcat:z6krfqbr4fgqdl3ki6bl7uiohi