Występowanie I Nasilenie Zaburzeń Lękowych I Depresyjnych U Kobiet Z Rakiem Piersi Przygotowywanych Do Leczenia Chirurgicznego = Incidence And Intensification Of Anxiety And Depressive Disorders At Women With Breast Cancer Prepared For The Surgical Treatment

Marta Łuczyk, Agata Pietraszek, Robert Łuczyk, Andrzej Stanisławek, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Marianna Charzyńska-Gula
2015 Zenodo  
Łuczyk Marta, Pietraszek Agata, Łuczyk Robert, Stanisławek Andrzej, Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Charzyńska‑Gula Marianna. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):52-66. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17395
more » ... edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A52-66 https://pbn.nauka.gov.pl/works/557638 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17395 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Common [...]
doi:10.5281/zenodo.17395 fatcat:kpfpjwhxszchzcngzxsgxtwbhm