Sit Vergului - Bd. Mihai Bravu - Bd. Basarabia [chapter]

Anca Mitrache, Mihai Rusen
2018 București, locuri reinventate: Sectorul 3 / Bucharest, reinvented places: 3rd District.  
Dezorganizarea acutã pare sã fie marca acestei micro-zone teritoriale în care stau alãturi una din puþinele clãdiri elegante de mari dimensiuni ale Capitalei, o staþie de Metrou, câteva petice de parcuri improvizate ºi douã clãdiri de valoare istoricã ºi arhitecturalã, construite aproximativ pe locul a ceea ce fusese una din barierele importante ale oraºului, Vergului. O încercare de recuperare simbolicã a greutãþii-piatrã-de-hotar-alocului este cu totul dezirabilã. Acute disorganization seems
more » ... o be the trademark of this territorial micro-zone, which is next to one of the few elegant large buildings of the Capital, a subway station, several improvised park patches and two buildings of historical and architectural value, built around the place of what had been one of the important barriers of the city, Vergului. An attempt to symbolically recover the weight-stone-of-the-place is entirely desirable. echipa de lucru/ work team: Anca MITRACHE arhitect / architect Mihai RUSEN artist
doi:10.54508/9786066381819.08 fatcat:xxfnqhzhpbes7l2b2qx2rpm2iq