Ethical and Moral Arguments. Insights into a Validation Study of the ETiK-Test

Georg Ritzer
2020 Forum Pedagogiczne  
Prezentowany artykuł dotyczy wzorców etyczno-moralnych uobecniających się w argumentacjach uczniów wypełniających test ETiK. Główne pytanie dotyczy tego, czy odpowiedzi uczniów korelują z teoretycznymi rozważaniami konstruktorów tego testu. Jak wiadomo, test ETiK ma umożliwiać mierzenie kompetencji etyczno-moralnych uczniów na podstawie wiedzy etycznej uzyskanej przez nich na lekcjach etyki. Najpierw omówiono teoretyczną koncepcję testu ETiK. Następnie autor przedstawia empiryczną metodę
more » ... ową, którą zastosował w badaniu walidacyjnym. Na dwóch przykładach wyjaśnia procedurę badawczą. Po czym dokonuje przeglądu sposobów uzasadniania i form argumentacyjnych zastosowanych przez uczniów w odpowiedziach. W badaniu wykazano, że główne założenia teoretyczne przyświecające twórcom testu ETiK odzwierciedlają się w przemyśliwaniach uczniów. Dla niektórych jednak form argumentacyjnych nie da się wskazać odpowiedników w koncepcji testu. Wskutek tego może się zdarzyć, że nieprawidłowe rozumowania moralne mogą być źródłem poprawnych odpowiedzi testowych i vice versa– prawidłowe rozumowania błędnych odpowiedzi.
doi:10.21697/fp.2019.2.38 fatcat:avzthcc5nnfvjmbrpzy7u3w2he