Universitetets Psykologiske Kliniks 60-års jubilæumskonference Rids af klinikkens historie – to skridt frem og et halvt tilbage

Susanne Lunn
2010 Psyke & Logos  
Artiklen er skrevet på baggrund af et foredrag afholdt i anledning af Universitetets Psykologiske Kliniks 60-års jubilæum. I artiklen gives et overblik over klinikkens historie med den nationale og internationale psykologi som baggrund. Den såkaldte 'scientist-practitioner model' præsenteres, og der argumenteres for, at klinikken i dag fremstår styrket både i kraft af et fælles overordnet teoretisk udviklingspsykopatologisk perspektiv, og fordi arbejdet i klinikken i de seneste år i langt
more » ... grad end tidligere har formået at integrere klinisk psykologisk forskning med klinisk praksis. Samtidig advares der mod en nedprioritering af praksis til fordel for forskningen, hvor det tidligere var forskningen, der ikke var tilstrækkelig tilgodeset.
doi:10.7146/pl.v31i2.8473 fatcat:r347vvk3lrevnin4m33uzgsfg4