Łużyce po obu stronach Nysy (Die Lausitz auf beiden seiten der Neiße), pod red. Wiesława Jamrożka, Izabeli Kumor-Pilarczyk i Józefa Tarniowego, Żary 2011, ss. 192

Tomasz Fetzki
2019 Biuletyn Historii Wychowania  
Łużyce po obu stronach Nysy (Die Lausitz auf beiden seiten der Neiße), pod red. Wiesława Jamrożka, Izabeli Kumor-Pilarczyk i Józefa Tarniowego, Żary 2011, ss. 192
doi:10.14746/bhw.2011.27.19 fatcat:c35p5hkvzbe6xirjpzz5wuki2e