Ethnologica Dalmatica 22 M MO OR RE E U U U US SM ME EN NI IM M L LI IR RS SK KI IM M P PJ JE ES SM MA AM MA A

Nikola Sunara, Primljeno
unpublished
Autor u radu interpretira niz usmenih lirskih pjesama objavljenih u različitim antologijama. Te su pjesme prikupljene na prostoru Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zajednički motiv koji povezuje sve odabrane pjesme je more. Autor u radu pokušava odrediti mjesto koje je u svijesti naroda kao tvorca usmeno književne baštine zauzimalo more. Pjesme koje se u radu interpretiraju pripadaju različitim podžanrovima usmenih lirskih pjesama pa su prema pripadnosti pojedinoj podvrsti i
more » ... vrsti i klasificirane. Raznolikost podvrsta svjedoči o tome da je more aktualno u svim sferama života i na prostorima koji nisu izravno zemljopisno vezani uz more, ali su održavali živu komunikaciju s morskim i primorskim prostorom. Usmene lirske pjesme u radu se interpretiraju multidisciplinarno, a posebna se pozornost pridaje estetskoj i životnoj funkciji tih pjesama kojima je lait motiv more. Ključne riječi: brod, ljubav, more, rat, usmene lirske pjesme Uvod Usmena lirska poezija odlikuje se izrazitom emotivnošću. Ona fiksira čuvstva i refleksije (Kekez, 1986: 176). Usmena lirika obuhvaća širok tematski raspon i brojne motive. Čovjek je opjevavao sve važne trenutke svoga života koji su ostavljali dubok trag na svakodnevicu pa prema tome postoji niz različitih vrsta usmene lirike. Prvenstvena je podjela na svjetovne i vjerske usmene lirske pjesme, a te se dvije skupine dijele na niz podskupina. Prema tome, svjetovne lirske pjesme moguće je podijeliti, kako je predložio Marko Dragić u Poetici i povijesti hrvatske usmene književnosti, na mitske; obredne (pjesme uz obrede, ophode i druge događaje vezane uz blagdane ili druge važne događaje); posleničke (različite vrste pjesama koje se izvode uz rad); povijesne; ljubavne (odnose se na različite trenutke u ljubavnom životu prije braka i za vrijeme braka te uz druge oblike ljubavi, ljubav majke i djece, domoljublje te tuge za voljenom osobom koja je umrla ili je daleko); romance; balade; šaljive pjesme; bećarci, gange i različita natpjevavanja. Vjerska je usmena lirika uglavnom vezana uz blagdane, molitve, živote svetaca te uz hodočašća. Prema tome, možemo je podijeliti na adventske i božićne pjesme, korizmene i uskrsne pjesme, molitvene usmene pjesme, prenja, versificirane legende i romarske pjesme (Dragić, 2008: 15). Naravno, granice nisu uvijek jasne i preklapanja između vrsta postoje.
fatcat:xwqndvzcgrechiztyztnemq5dm