TURİZM PLANLARINA POLİTİK EKOLOJİNİN PENCERESİNDEN BAKMAK (LOOKING AT TOURISM PLANS FROM THE WINDOW OF POLITICAL ECOLOGY)

İsmail KERVANKIRAN, Murat ÇUHADAR, Sevinj ISAYEVA AKSOY
2022 Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT)  
Sınırsız büyümenin, doğal kaynakları yok eden üretim anlayışının ve aşırı tüketimin neden olduğu çevre sorunları konusunda ulusal ve uluslararası çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları uzun süredir uyarılar yapmakta ve ilgili kesimleri önlem almaya davet etmektedir. Gelişimde doğal kaynakların önemli etkisi olan turizm alanında da uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanan çevresel sorunların artmaya başladığı görülmektedir. Bu sorunları engellemeye yönelik ulusal ve
more » ... sel planlarda sürekli sürdürülebilir turizm veya koruma yaklaşımı vurgulanmasına karşın uygulamada bu yaklaşımlara ters kararların alınması önemli bir sorundur. Bu çalışma, turizm gelişiminin ekonomik ve toplumsal etkileri yanında, ekolojik boyutunun eleştirel sosyal bilimler çerçevesinde incelenmesi gerektiği iddiasıyla, Türkiye'deki turizm politikalarını ve planlarını politik ekolojinin yaklaşımları ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada beş yıllık kalkınma planlarında turizm konusunda alınan kararlar incelenmiş ve bu kararların gündelik hayattaki uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, turizm planlamalarında doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularına sık sık değinilmesine karşın yasalara uygun olmayan kararlar alındığı, koruma alanlarında turizm yatırımlarına izin verildiği, ormanlık alanların ve kıyıların imara açıldığı, ulusal literatürde bu olumsuz etkilere yeteri kadar ilgi gösterilmediği ve sorunların başlıca mesullerinden politik aktörlerin göz ardı edildiği sonucuna varılmıştır.
doi:10.33083/joghat.2022.137 fatcat:th7ke5mxdjawbilxilczhhv3he