Frankl, V. E. - Človek pred vprašanjem o smislu (Ljubljana, Pasadena, 2005)

Tanja Šulak
2006 AS: Andragoška Spoznanja  
Jovek pred vprasanjem o s1nislu. Ljubljana, Pasadena, 2005 viktor E. Frankl (1905-1997 je v svetu poznan predvsem kot utemeljitelj Jogoterapije, ene od znanih dunajskih psihoterapevtskih sol. v svojem plodnem in aktivnem zivljenju je napisal stevilna del a in tudi pri nas se lahko pohvalimo s kar nekaj njegovimi prevedenimi knjigami: Kljub vsemu rei'em t.iv/jenju DA (1992, 1993), Voija do smisla ( 1994), Zdravnik in dusa (1994), Ljubezen in spolnost (1994), Cora in Clovek (1993. V obravnavanem
more » ... 93. V obravnavanem delu, ki je prevod nemskega izvirnika iz leta 1979 Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn, avtor podaja pregleden prerez svojih spoznanj in kljucnih tock Jogotcrapije.
doi:10.4312/as.12.3.80-81 fatcat:s7bgglmedbcmbjoupshhb4kura