Analyse af elbilers driftsøkonomi

Mads Paulsen, Anders Fjendbo Jensen
2020
Dette oplæg beskriver arbejde og analyser udført i afdelingen for Transportmodeller på DTU Management Engineering til projektet "Analyser af elbilers driftsøkonomi" for Copenhagen Electric. Det primære formål med projektet var at indhendte og analysere data fra de involverede elbiler mht. elbilernes samlede energiforbrug og sammenligning med normtal. Mere specifikt er elbilers forbrug analyseret mht. bilmodeller, vejtyper samt påvirkning fra sæsonvariationer (udetemperatur).
doi:10.5278/ojs.td.v1i1.6058 fatcat:r7qdcv3g7fh7deh47bxghedtlu