The Problems of Semantic Equivalence in Different Types of Ukrainian-Polish and Polish-Ukrainian Dictionaries

Iryna Kononenko
2016 Cognitive Studies | Études cognitives  
The Problems of Semantic Equivalence in Different Types of Ukrainian-Polish and Polish-Ukrainian DictionariesThis article deals with the problems of semantic equivalence that authors of various types of dictionaries, including bilingual ones, are faced with. Words and phraseological units of common Polish and Ukrainian origin separately developed their systems of meanings in both languages, making it difficult to identify analogues that adequately reflect the semantic structure of linguistic
more » ... ts. In general, the author's assumptions are based on experience of publishing Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish dictionaries of various types. Problemy ekwiwalencji semantycznej w ukraińsko-polskich i polsko-ukraińskich słownikach różnych typówArtykuł porusza problem ekwiwalencji semantycznej, który napotykają autorzy słowników różnych typów, w tym dwujęzycznych. Polskie i ukraińskie wyrazy i jednostki frazeologiczne o wspólnym pochodzeniu rozwijają w każdym języku swoje własne systemy znaczeń, utrudniając określenie odpowiedników i adekwatne odzwierciedlenie struktury semantycznej jednostek. Ogólne założenia autorki są oparte na jej doświadczeniu w publikowaniu polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich słowników różnych typów.
doi:10.11649/cs.2016.016 fatcat:ydyvbyveijfhthrs6cnoxne4mq