СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ТУРЕЧЧИНИ)

Володимира ФЕДИНА-ДАРМОХВАЛ, Роман МИХАЙЛИШИН
2020 Humanities science current issues  
DOI Ольга УХНАЛЬ, orcid.org/0000-0002-3377-2002 аспірантка факультету технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Глухів, Сумська область, Україна) uxnalolga@gmail.com ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ У статті розглядається новий вектор розвитку освіти, який неможливий без інноваційних технологій. Визначено, що зміни відбуваються на рівні держави в рамках
more » ... держави в рамках законодавства, що підтверджує удосконалення нормативно-правової бази, яка є фундаментом модернізації системи освіти. Нова освітня парадигма будується на спрямованості та самовизначеності, активній та стабільній життєдіяльності в постійно змінених соціальних умовах, готовності сприймати і розв'язувати нові завдання. Здійснено аналіз джерельної бази з приводу впровадження та використання інноваційних технологій в освітньому процесі для підготовки майбутніх учителів історії та визначено періодизацію активних досліджень у педагогіці. Розглянуто та розкрито значення понять «інновації», «інновації в освіті», «педагогічні технології», «інноваційні педагогічні технології». Висвітлено процес входження у професію вчителя, що триває в постійній підготовці до безперервної освіти та самовдосконалення задля того, щоб у майбутньому педагог зміг самостійно проводити педагогічну діяльність, швидко адаптуватись до нового шкільного життя та різних обов'язків, які покладаються на професію. Відповідно до цього основним чинником становлення вчителя є педагогічна практика, в процесі якої майбутній вчитель зможе співвідносити теоретичні знання з практичними уміннями. Завдяки вдало організованій педагогічній практиці майбутні вчителі зможуть впроваджувати в освітньо-виховний процес альтернативні методики. Головна ознака вітчизняної освіти -поєднання двох рис: традиційності та інноваційності. Зазначено види інноваційних педагогічних технологій: модульне навчання, проектні, інтерактивні, ігрові, контекстного навчання, критичного мислення, дослідницькі, кейс-технології, тренінгові, мультимедійні. Використання інноваційних технологій має вміло переплітатися з іншими видами педагогічної діяльності. Для підготовки майбутніх учителів історії до використання в педагогічній практиці інноваційних технологій потрібно враховувати низку аспектів -використання цих технологій самими викладачами, проведення тренінгів, обмін досвідом, системність, рефлексія. Ключові слова: інновації, інновації в освіті, педагогічні технології, інноваційні педагогічні технології, рефлексія, освітньо-виховний процес, критичне мислення.
doi:10.24919/2308-4863.4/29.209676 fatcat:g7o3e7wpvjeebi7qrtnkj5ca6q