Σχεδίαση και σύστημα διάγνωσης μπαταρίας [article]

Νικόλαος Κεραμήτσος, University Of West Attica, Ioannis Sarris
2022
Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναλύεται μέθοδοι διάγνωσης βλαβών και ανίχνευσης ανωμαλιών σε συστήματα μπαταριών με βάση δεδομένα που συλλέγονται από την κεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης όπως και είδη μπαταριών λιθίου αλλά και στάδια παραγωγής . Η εργασία αφορά πρωτίστως τη διάγνωση βλαβών ολόκληρου του συστήματος και την ανίχνευση ανωμαλιών της εσωτερικής τάσης του στοιχείου με μαθηματικούς τύπους και για τη διάγνωση σφαλμάτων ολόκληρου του συστήματος, η κατάσταση λειτουργίας και
more » ... ρεται σε περιπτώσεις ανάλογα με το ρεύμα και την χωρητικότητα της μπαταρίας.
doi:10.26265/polynoe-2704 fatcat:qaqcnylj6nhcrodseaz4jqicqa