The effectiveness of intervention programs for preventing patients from falls

Jana Horová, Iva Brabcová, Jitka Krocová
2017 Kontakt  
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika b Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Plzeň, Česká republika The goal was to write a review article which would summarize the conclusions of empirical studies on the effectiveness of preventive programs established in hospitals over the last 5 years.
more » ... st 5 years. Incorporated research studies were found by using seven electronic databases on nursing and related health professional research (full text databases: Cinahl, Ebsco, Nursing Ovid, ProQuest STM+ Hospital Collection -Medline, Science Direct and citation databases PubMed and Scopus) entering keywords: accidental falls, effectiveness, fall prevention programs, institution. Other search criteria were: full text, reviewed publications, English language, human subject (human) and research results published within the last 5 years (namely 2011-2016). Twelve research studies meeting the required criteria were incorporated in the final review. The most often mentioned intervention strategy was the education of patients and staff. Whether the programs, which were focused on educational influence, are effective depends on areas involving the so called "soft-factors", i.e. compliance, leadership, and proper team training, along with information technology support, both with staff and -in certain fields -patients. Curriculums of the currently preferred multifaceted intervention program involve education. The focus and course of the education process should correspond with the information from the field of fall prevention, gained by evidence-based nursing, and respect the individual assessment of each patient, as is stated by most authors of related research studies. S O U H R N Cílem přehledové studie bylo shrnout závěry empirických výzkumů o efektivitě zavedených preventivních programů v oblasti pádů pacientů či klientů nemocničních zařízení s poskytovanou ošetřovatelskou péčí za uplynulých 5 let. * Korespondenční autor: PhDr. Jana Horová, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Náměstí Odboje 18, 301 00 Plzeň, Česká republika, (Print) • ISSN 1804-7122 (Online) o š e t ř o v a t e l s t v í Článek citujte takto: Horová J, Brabcová I, Krocová J. The effectiveness of intervention programs for preventing patients from falls. Kontakt 2017; 19(2): e105-e115; http://dx.
doi:10.1016/j.kontakt.2017.04.003 fatcat:mtkefk37sze73anaqbk2fl6mym