Memòria anual d'activitats de l'Observatori CUSC-UB

Seu Històric, Seu Florensa
unpublished
NB: aquesta memòria se circumscriu a les iniciatives coordinades des del CUSC o amb el seu suport; per tant, no inclou les activitats desenvolupades a títol individual pels investigadors adscrits al Centre, les quals apareixen consignades en els respectius currículums.
fatcat:bjwfxcvmnbgp5o5d3boroelkfm