RUSYA FEDERASYONU ve TÜRKİYE'DE ENGELLİLERİN GENEL SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜMLERİ

Bülent KARA
2016 Dergi Karadeniz  
ÖZ Dünyada bir milyardan fazla insan herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta. Bu insanların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar çekmektedir. Engellilik önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir kaygı konusu haline gelecektir, çünkü yaygınlığı artmaktadır. Nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin daha yüksek olması ile birlikte diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve akıl sağlığı bozuklukları gibi kronik sağlık
more » ... nik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelliğinin artmasının nedenleridir. Dünya çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha kötü sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısı ve iktisadi katılıma ve daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptir. Birçoğumuzun varlığına alıştığı sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde engelli insanların bariyerlerle karşılaşıyor olması bu farkları kısmen açıklayabilir. Daha az avantajlı toplumlarda bu sorunlar daha yakıcı hale gelmektedir. (Dünya Engellilik Raporu) Toplumlarda engelli bireyler her zaman bulunmaktadır. Devletler yasal düzenlemeler ve politikalarla onları hayata bağlamayı hedeflerler. Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre engellilik tanımı, Türkiye'de ve Rusya'da engellilerle ilgili yasal düzenlemeler, istatistik rakamlar, rehabilitasyon,engellilerin aldıkları sosyal hizmetler, eğitim, ulaşım, sağlık, rekreasyon, istihdam gibi sorunlar ele alınmış, kıyaslamalar yapılmıştır. Toplam nüfusunun (146,3 milyon) yaklaşık yüzde 9'nu (yaklaşık 13 milyon kişi) kapsayan bir engelli sayısına sahip Rusya Federasyonu devletinin bu alandakifaaliyetleri ve engellilik sınıflandırmaları değerlendirildi. ABSTRACT More than a billion people live with some sort of handicap in the world. Almost two hundred thousand of these people have remarkable difficulties in maintaining their lives. The issue of the handicapped will be a more concerning topic in the years to come, for it tends to increase. In addititon to the aging populations and the possibility of their becoming handicapped, diabetes, heart and coronary diseases, and some chronic illnesses such as 1 cancer and mental disorders are on the increase and so become major factors in the high level of handicaps. Worldwide, compared with those not handicapped, the handicapped have worse health care facilities, lower educational success and economic participation, and higher levels of economic deprivation. The fact that the handicapped confront barriers on access to such facilities as health care, education, employment, transportation and knowledge may partly explain the differences between the two groups. These problems are more devastating in less advantaged societies. (World Report on the Handicapped) There are always handicapped individuals in societies. The states aim to relate them to life through legal actions and policies. In this study, the definition of handicap is made in accordance with the World Health Organisation, and issues in Turkey and Russian Federation such as legal regulations, statistical data, rehabilitation, social services provided for the handicapped, tansportation, education, helath care, recreational activities and employment are handled and the ceses in both countries are compared. The activities in this field of The Russian Federation, almost %9 (around 13 million people) of whose total population (146,3 million) is handicapped have been handled and classification of their levels has been made. Keywords: Handicap, Reasons of handicap, Rights of the Handicapped, The handicaccep in Russian Federation, Payments Аннотация В мире около миллиарда людей имеют какую-либо инвалидность. Из них болем 200 млн. находяться в сложных для жизни условиях. В будущем инвалидность будет еще шире распространяться и это будет еще більше беспокоить общество. В любом социуме есть инвалиды и каждое государство имеет свою политику и законодательство, которое их защищает и поддерживает.
doi:10.17498/kdeniz.18041 fatcat:zmdshmmrhjhiva2cxlg3wmeb44