Basım Sanayi ve Matbaa Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdiği Yasal Zorunluluklar

Semiha YENİDOĞAN, Sevil ÇIRAKOĞLU
2019 AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology  
Basım Endüstrisi tehlikeli kimyasalların kullanıldığı, ağır yüklerin taşınmasını gerektiren, elektrik enerjisinin yoğun olduğu, hareketli silindir ve kesici makinelerin kullanıldığı bir iş kolu olduğundan iş sağlığı ve güvenliği açısından geniş kapsamlı incelenmesi gereken bir sektördür. İnsan sağlığı açısından riskli faaliyetler içeren olumsuz koşullar basım sanayi ve matbaa sektöründe de olması sebebi ile iş sağlığı ve güvenliğinin de önemini arttırmaktadır. 26.12.2012 tarihli Resmi Gazetede
more » ... hli Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliğindeki Ek-1'e göre tehlikeli iş yeri sınıfında yer almaktadır. Bu durumunda basım sanayi ve matbaa sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda geniş bir değerlendirmeyi hak etmekte ve gerekli kılmaktadır. Bu makalede, basım sanayi ve matbaa sektörünün iş sağlığı ve güvenliği bakımından bir değerlendirmesi yapılmış ve yasal zorunluluklar incelenmiştir. Öncelikli olarak basım sanayi ve matbaa sektörünün genel özelliklerine kısaca değinilmiş daha sonra, basım sanayi ve matbaa sektöründeki işler ve riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Sektör iş sağlığı ve güvenliği boyutuyla değerlendirilmiştir.
doi:10.5824/1309-1581.2019.2.004.x fatcat:xlmurvaierghpfca2k7t5u566u