Tres poemes eròtics en català i occità copiats en un cançoner rossellonès

Enric Prat, Pep Vila
2014 Scripta: Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna  
doi:10.7203/scripta.4.4487 fatcat:m5p7qjejdjfublia6cfzinkquu