SELF-ESTEEM OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE. A COMPARATIVE ANALYSIS

Svetlana TOLSTAIA, Maria ROŞCA
2019 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte ale Educatiei  
The capacity for self-knowledge and self-appreciation of children begins and develops from a young age. Young school age is conducive to training, developing and engaging the ability to self-recognition and objective self-esteem. The objective self-appraisal capacity in primary schools is formed in the process of communication of the initial pupils with family members then with the school environment and the social environment, respectively. In this study we have proposed to analyze the ability
more » ... analyze the ability of primary school pupils to achieve a training program developed for young school children. The activities aimed to make young children to communicate more efficiently with peers, to improve self-esteem and their interpersonal relationships. AUTOAPRECIEREA LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ. ANALIZĂ COMPARATIVĂCapacitatea copiilor de a se autocunoaște și autoaprecia începe și se dezvoltă de la o vârstă mică. Vârsta școlară mică este propice pentru formarea, dezvoltarea și antrenarea capacității de a se autocunoaște și autoaprecia obiectiv. La școlarii de vârstă mică capacitatea de autoapreciere obiectivă se formează în procesul de comunicare a acestora inițial cu membrii familiei apoi cu mediul școlar și, respectiv, cu mediul social. În studiul de față ne-am propus să analizăm capacitatea școlarilor mici de a se autoaprecia obiectiv în urma realizării unui program de training elaborat pentru copiii de vârstă școlară mică. Activitățile au avut scopul de a eficientiza comunicarea școlarilor cu semenii, de a îmbunătăți autoaprecierea și de a ameliora relațiile interpersonale ale școlarilor de vârstă mică.
doaj:e232e1095ead437aa36826b9d12d232c fatcat:ikm2z26vnfa5fn7yslkeqwo4tq