Spell 41 of the Ancient Egyptian Book of the Dead: Text and Vignettes
41-ша глава давньоєгипетської Книги мертвих: текст і віньєтки

M. Tarasenko
2016 The World of the Orient  
Східний світ, 2016, № 2-3 М. О. Тарасенко 41-ша глава давньоєгипетської книги мертвих: текст і віньєтки У статті запропоновано переклад і короткий нарис розвитку образотворчої традиції 41-ї глави Книги мертвих. Ця глава відома за 115 копіями 1 , що зафіксовані на папірусах (101), бинтах мумій (9), розписі гробниць (4) і саркофагів (1). Прямих першоджерел для цієї глави в корпусах Текстів пірамід і Текстів саркофагів немає 2 , однак до її складу входить фінальна частина 892-го вислову Текстів
more » ... кофагів (CT VII, 102-103), що дозволяє стверджувати, що текст 41-ї глави був створений на основі саме цієї заупокійної формули доби Середнього царства [Hornung 2004, 440; Quirke 2013, 117]. Натомість текст цього вислову зберігся тільки на єдиному пам'ятнику -асьютському саркофазі Iri 3 (Cairo J.E. 44980; S10C) [Lesko 1979, 10] 4 , де він розміщений на днищі [Lesko 1979, 83]. Перші записи 41-ї глави відомі за вісьма сувоями 5 Книги мертвих і одним записом у гробниці 6 та датуються XVIII династією Нового царства (1550-1295 рр. до н. е.) 7 . Від часу XIX-XX династій записи 41-ї глави не відомі. Причини її зникнення з репертуару формул заупокійного збірника поки що не з'ясовані. Від часу Третього перехідного періоду (конкретніше -XXI-XXII династій, 1070/69 -715 рр. до н. е.) відомо 4 манускрипти з текстом 41-ї глави Книги мертвих. Разом з тим за XXI династії з'являється новий вислів, що доповнює 41-шу главу, -т. зв. глава 41Б [Naville 1914, Pl. XXXI; Lucarelli 2002, 41-51]. Вона бере початок від 750-го вислову Текстів саркофагів (CT VI, 379-380), що відомий тільки на саркофазі %A.t-HD-Htp, дружини гермопольського номарха Нехрі II (Cairo CG 28086; B4C) [Lesko 1979, 83; Lucarelli 2002, 42, fn. 7]. Ймовірно, глава 41Б була "sub-spell" глави 41, як вважає Р. Лукареллі, яка знайшла текстологічну подібність між цими висловами [Lucarelli 2006, 114, fn. 721]; або ж глави 41 і 41Б сприймалися як версії більш об'ємної та важливої 42-ї глави, що мала схожу титульну рубрику 8 . На користь останнього може свідчити той факт, що в рGAt-sSn pCairo J.E. 95838 і рP(A)-n-nsti-tAwi pLondon BM EA 10064 глави 41 і 41Б 9 йдуть після 42-ї глави, а їхнім вступним рубрикам передує формула: ky r n... -
doi:10.15407/orientw2016.02.080 fatcat:alyd5fg26jcdhgsnibxnxh6vh4