Bilirubin Damgalı Kitosan-Agaroz Biyomateryalinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bilirubin Uzaklaştırılmasında Kullanımı

Arzu Kaya Koçdoğan, Sema Çetin
2018 İstanbul Gelişim Üniversitesi sağlık bilimleri dergisi  
Amaç: Bilirubin damgalı kitosan-agaroz biyomateryalinin; sentezi, karakterizasyonu ve bilirubin uzaklaştırılmasında kullanımının önemini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kitosan ve agaroz doğal polimerleri materyal olarak seçilmiştir. Bilirubin damgalı kitosan-agaroz biyomateryalinin bilirubin uzaklaştırma kapasitesinin belirlenmesi için insan plazması kullanılmıştır. Bulgular: Bilirubin uzaklaştırılması için pH 7.0, sıcaklık 37oC ve başlangıç bilirubin konsantrasyonu 40 mg/g optimum
more » ... artlar olarak belirlenmiştir. NaCl konsantrasyonunun arttırılması ile bilirubin için iyonik şiddetin azaldığı tespit edilmiştir. Sonuç: Etkileşim öncesi ve sonrasında alınan serum örneklerinde bilirubin analizi gerçekleştirildi ve moleküler damgalı kitosan-agaroz biyomateryalleri ile %87'lik bir uzaklaştırma oranı elde edildi. Sulu çözeltilerden bilirubin adsorpsiyonu ile insan plazmasından bilirubin adsorpsiyonu kıyaslandığında, plazmada adsorpsiyon kapasitesinin çok az miktarda azaldığı gözlendi.
doaj:e43b3c39a9b24efba93d59419983132e fatcat:i3xx3kcxxrcyxjq533sphs3tqu