Od Redaktora Naukowego

Krystyna Chałas
2017 Roczniki Pedagogiczne  
Osią tematyczną w przedstawionych materiałach są zagadnienia aksjologiczne związane z wychowaniem w wartościach i ku wartościom. Podjęcie tematyki aksjologicznej jest uzasadnione wieloma względami: koniecznością dynamizowania badań w zakresie aksjologii pedagogicznej; funkcją wartości w życiu człowieka i wychowaniu; procesem reformowania polskiej szkoły; narastającymi zjawiskami w przestrzeni społecznej niszczącymi godność człowieka, świadczącymi o atrofii aksjologicznej. Podstawę teoretycznych
more » ... analiz i empirycznych badań stanowi aksjologia pedagogiczna. Ta dyscyplina szczegółowa, która "powstała na skrzyżowaniu pedagogiki ogólnej i aksjologii, tworząc wspólną przestrzeń wiedzy" 1 , w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Prowadzone są badania teoretyczne nad wartościami: ich naturą, sposobami uczenia się wartości, ich genezy i statutu ontycznego, oraz empiryczne nad preferowaniem i urzeczywistnianiem wartości przez dzieci i młodzież. W centrum zainteresowań badawczych są również zagadnienia metodyczne dotyczące edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom. Istnieje pilna potrzeba badań w wyżej wskazanych poziomach, zwłaszcza nad podstawami aksjologicznymi edukacji i wychowania młodego człowieka. Wartości pełnią istotną funkcję w życiu człowieka. Fascynują swym pięknem i dynamizują jego potencjalności, prowadząc do integralnego rozwoju. Człowiek żyje i funkcjonuje na sposób preferowanych i urzeczywistnianych wartości. Pełnią one znaczącą funkcję w wychowaniu. Stanowią cel, treść i efekt wychowania. Jak podkreśla U. Ostrowska: "W przestrzeni wychowania wartości odgrywają rolę zarówno jako normatywny system działalności wychowawczo-edukacyjnej, ele-
doi:10.18290/rped.2017.9.2-1 fatcat:qvt6taa6pbc65bnm5nbw45ygtu