Steiner von Pfungen, Robert Wilhelm Joseph Frh [unknown]

unpublished
K. Bednařík -V. Havelková, in: Časopisy a kalendáře vydávané Moravsko-slezskou společností pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy v Brně.
doi:10.1553/0x00284e11 fatcat:kqcaqlhlnrh7bj3pvgdwtmj5cq