Efficacy and safety of biological treatment in Crohn's disease: our experience
Skuteczność i bezpieczeństwo terapii biologicznej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna – doświadczenia własne

Danuta Domżał-Magrowska, Renata Talar-Wojnarowska, Justyna Kotynia, Łukasz Durko, Ewa Małecka-Panas
2011 Gastroenterology Review  
doi:10.5114/pg.2011.25379 fatcat:ksiokk3u55fvjlam5g3gwhgraq