СВІТОВА ЕКОНОМІКА: НАПРЯМИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Олександр Топал, Анастасія Топал
2020 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ - Том 1   unpublished
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту вугільних енерготехнологій Національна академія наук України Топал Анастасія Олександрівна студентка 1-го курсу факультету економіки та управління Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна Упродовж останнього часу (5-10 років) у світі відбулися істотні та надзвичайно швидкі зміни у різних сферах: економіці, політиці, розвитку новітніх технологій, кліматі, ціннісних орієнтирах
more » ... ннісних орієнтирах тощо. Швидкими темпами розвивались та розвиваються інформаційні технології, енергетичні технології на основі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), технології у сфері охорони здоров'я тощо. Прагнення людства до сталого розвитку встановлює нові вимоги до розбудови суспільства, охорони навколишнього середовища, екології, енергозбереження та енергоефективності. Нові виклики, з якими зіткнувся світ мають сприйматись не тільки як нові ризики, але і як нові можливості до розвитку -як чинники (драйвери) росту окремих галузей економіки. З огляду на це виникає питання яким може (чи має) бути світова економіка у майбутньому (у найближчі 5-10 років)? Які тренди розвитку економіки народились та продовжують розвиватись зараз найбільш інтенсивно? Яким є потенційний обсяг ринків для тієї чи іншої галузі економіки? Що потрібно зробити на рівні держави для розбудови нових галузей економіки? Які новітні галузі (ринки) може опанувати Україна у світовому розподілі праці? Висвітлення цих питань з урахуванням стану України та оцінки перспектив розвитку світової економіки, підготовленої для ООН та викладеної у Future Possibilities report 2020 [1], і є метою зазначеної роботи. Своєчасне розуміння та підтримка глобальних трендів розвитку світової економіки може істотним чином вплинути на подальший розвиток країни. Вважається, що ці тренди є системними та світовими (глобальними). Вони виникли завдяки комбінації нових бізнес моделей, технологій, а також змінам у відношеннях та поведінці. Факторами впливу на ці трансформаційні тренди стали: старіння населення, реінжиніринг міського життя, підвищення глобальної мобільності (можливостей пересування), потреби молодого покоління, диверсифікація інвестиційних потоків, а також зростаючий інтерес до засобів прогресу, які не обмежується лише впливом на ВНП. З аналізу інформації [1-5] щодо згаданих трансформаційних трендів розвитку, можна виділити шість базових зростаючих економік: 1) «Екзабайтна економіка»
doi:10.36074/04.12.2020.v1.09 fatcat:vaavztmtgrhjhf4es7z5mwkgry