ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Михайло Томчук, Сергій Томчук
2020 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки  
У статті подано результати теоретичного й експериментального вивчення особливостей розвитку та формування психологічної готовності курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії в умовах майбутньої професійної діяльності. Окреслено актуальність, наукову і практичну значущість дослідження. Проаналізовано сутність соціальної взаємодії особистості та психологічну готовність особистості до неї. Виокремлено компоненти, показники психологічної готовності особистості до соціальної взаємодії.
more » ... овано психологічні методи і прийоми для цього дослідження. Установлено, що курсанти з низьким рівнем психологічної готовності до соціальної взаємодії можуть бути охарактеризовані як схильні до домінування, а не емоційно стримані, агресивні.Виявлено зв'язок психологічної готовності курсантів до соціальної взаємодії з їхніми комунікативними якостями та властивостями: комунікативна толерантність; товариськість і приналежність. На основі аналізу проблем розвитку курсантів зазначеної готовності пропонується програма її формування з використанням комплексу вправ,тренувань, спец іальних занять. Основними прийомами, які використовувались під час занять, були психогімнастика, інтерактивні ігри, прийоми саморегуляції. Їхня перевірка на експериментальній групі курсантів з використанням порівняння з контрольною групою та методів математичної статистики підтвердила ефективність запропонованої програми.
doi:10.32453/5.v13i2.180 fatcat:kua75zzk7faaxgzrx2khzqlzwe