UZUN ETKİLİ KONTRASEPTİF AMAÇLI DEPO-MEDROKSİPROGESTERON ASETATIN (DMPA) SIÇAN OVARYUMUNA ETKİLERİ

TAN Esra
1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), hükümetler ve uluslararası aile planlaması yardım kurumları, insanların istedikleri sayıda çocuğa sahip olmaları, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, nüfus artış hızının yavaşlatılması, ekonomik gelişimin hızlandırılması ve ana-çocuk sağlığının düzeltilmesi için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Ne varki kadınların üreme kontrolunda yararlandıkları kontraseptif yöntemlerin güvenilirliği, etki ve yan etkileri ile ilgili endişeler sürmektedir.
doi:10.1501/tipfak_0000000343 fatcat:q2f6765l5ffdver2mhw3ic3sma