ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

V. I. Vdovychenko, V. V. Kulʹchytsʹkyy
2016 Здобутки клінічної і експериментальної медицини  
<p>На теперішній час однією з найактуальніших<br />проблем сучасної медицини є проблема перебігу<br />та лікування цукрового діабету 2 типу (ЦД) через<br />високу поширеність і високі рівні летальності та<br />інвалідизації. Разом з тим доведено, що у 70–80 %<br />хворих на ЦД 2 типу діагностується гіпертонічна<br />хвороба (ГХ), яка призводить до смерті у понад<br />50 % пацієнтів і суттєво збільшує ризик усклад-<br />нень цукрового діабету.<br />Артеріальна гіпертензія (АГ) частіше виникає<br
more » ... />при першому, ніж при другому типі цукрового діа-<br />бету, однак після поправки на вік виявляється, що<br />частота її при 2 типі ЦД зростає в міру старіння.<br />Близько 90 % хворих, у яких АГ поєднується з діа-<br />бетом, мають саме 2 тип останнього.</p>
doi:10.11603/1811-2471.2016.v26.i2.6339 fatcat:2dpcq7agozekhhffwy3y2ef4h4