ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ВІДАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

М. С. Городецька
2020 Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка»  
У статті розглядається забезпечення процесуальної дієздатності суб'єктів провадження як один із аспектів функціонального призначення предмету відання в кримінальному процесі. Проаналізовано, що одним із функціональних призначень предмету ві-дання в кримінальному процесі є набуття законних підстав для створення певного органу кримінального судочинства та законних підстав до здійснення ним певної кримінальної процесуальної діяльності. На підставі аналізу теоретичних уявлень зроблено висновок про
more » ... блено висновок про те, що в кримінальному процесі щодо суб'єктів, які ведуть кримінальний процес, можна мовити про юрисдикційний режим, що являє собою нормативний комплекс, котрим встановлено предмет відання суб'єкта за предметним, територіальним, темпоральним (часовим), персональним та іншими критеріями.
doi:10.33766/2524-0323.90.102-109 fatcat:w3oizxqzifg2lgx7lsqx6y2tjq