UNAPREĐENJE POSLOVANJA PRIMENOM METODA I TEHNIKA DIGITALNOG MARKETINGA NA PRIMERU PRESS PACK D.O.O. PREDUZEĆA

Nenad Ramić, Đorđe Ćelić
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Svedoci smo ubrzanog napretka tehnologije, koji neminovno unosi promene ne samo u našim svakodnevnim životnim aktivnostima, već i u načinu poslovanja, a samim tim i u marketingu kao neodvojive komponente svakog posla i organizacije. Pojam digitalni marketing obuhvata celokupne marketinške napore koji se ulažu korišćenjem elektronskih uređaja ili interneta. Rad će prikazati faktore koji utiču na unapređenje poslovanja primenom metoda i tehnika ovakve vrste marketinga.
doi:10.24867/12gi15ramic fatcat:gfvy5fveebgb5mc4q7o3gip6fi