YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) İLE YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ TASLAĞI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

YAVUZ KILINÇ
2016 Journal of International Social Research  
Öz Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışı yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden, satılmak üzere elde tutulan stoklardan ve başkası adına yapılan inşaatlarla ilgili inşaat sözleşmelerinden ayırır. Uluslararası Muhasebe Standartlarını
more » ... Standartlarını ülkeler kullanmaya başlamadan önce yatırım amaçlı gayrimenkuller adı altında sınıflandırılmış bir varlık grubunun mevcut olmadığı görülür. Bu sebeple literatüre muhasebe standartları ile giren yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerek TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardına göre gerekse Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi taslağına göre nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği konusu bu çalışmanın ana amacını oluşturur. Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, TMS-40, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi. Abstract Investment property is kept in reserve in order to recieve rental income and capital gain. Therefore, investment property creates an independent cash flow from other assets of a management which differs investment properties from realty, stocks is kept for sale, and construction contracts. Before countries legitimize International Accounting Standarts, it was seen that investment property had not been classified as an asset. Thus, investment property which is seen in the literature since international accounting standarts has been recognized is the main topic of this research in terms of recognition according to the standarts of TAS-40 investment property and the Frame of Local Financial Reporting.
doi:10.17719/jisr.20164317763 fatcat:eaye2jxt35agnfez2thtbeanka