Bryoflora and moss vegetation of national nature parks of Ukrainian Forest-Steppe zone

Svitlana Gapon
2012 Chornomorski Botanical Journal  
Бріофлора і мохова рослинність національних природних парків Лісостепу України  СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА ГАПОН ГАПОН С.В., 2012: Бріофлора і мохова рослинність національних природних парків Лісостепу України. Чорноморськ.бот.ж., Т. 8, №2: 214-221. Охарактеризовано бріофлору і мохову рослинність національних природних парків: «Подільські Товтри» (Хмельницька обл.), «Ічнянський» (Чернігівська обл.) та «Гомольшанські ліси» (Харківська обл.). Наведено класифікаційну схему мохової рослинності обстежених
more » ... инності обстежених об'єктів природно-заповідного фонду регіону. Ключові слова: мохоподібні, Лісостеп України, бріоугруповання, бріоценоз, екологофлористична класифікація, національні природні парки GAPON S.V., 2012: Bryoflora and moss vegetation of national nature parks of Ukrainian Forest-Steppe zone. Chornomors'k bot. z., Vol. 8, N 2: 214-221. The bryoflora and moss vegetation of national nature parks «Podolski Tovtry» (Khmelnytsky region), «Ichnyansky»(Сhernigiv region) and «Homolshanski forests» (Kharkiv region) are characterized. A classification scheme of moss vegetation of natural reserves studied in the region is given.
doi:10.14255/2308-9628/12.82/12 fatcat:bnmdrakvy5d6dh7sh7ob2c3q5q