Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about Migration

Izabella Main, Izabela Czerniejewska
2017 Sprawy Narodowościowe. Seria nowa  
Post-accession Female Mobility between Poland and Norway. New Trends and New Ways of Thinking about MigrationThis paper presents recent research on Polish female migration to Norway. We focus our discussion of existing literature on this subject on issues of gendered migration trajectories, children and adult education, career paths of migrant women, and the effects of migration on families and communities in Norway and Poland. There are many thematic and methodological gaps in recent
more » ... p on migration of Polish women to Norway despite an increased number of research projects and publications. Most scholars center on social attitudes towards migration, and consequently decisions on migration made by women and their families. Poakcesyjna mobilność kobiet pomiędzy Polską a Norwegią. Nowe kierunki myślenia o migracjiW tekście przedstawiamy trendy w badaniach migracji Polek do Norwegii we współczesnej literaturze. Skupiamy się na kilku wątkach: genderowych ścieżkach migracyjnych, edukacji dzieci i dorosłych, pracy zawodowej kobiet oraz wpływie migracji na sytuację rodzin i społeczności w Norwegii i Polsce. Analizując stan wiedzy zawarty w tekstach naukowych, dostrzegamy luki w wiedzy i stosowanej metodologii. Wskazujemy również na wpływ prezentowanych trendów opisów migracji na społeczną ocenę migracji, a w konsekwencji na decyzje podejmowane przez migrujące kobiety i rodziny. Mimo wzrostu liczby projektów badawczych i publikacji naukowych dotyczących ostatnich migracji Polaków do Norwegii wiele aspektów życia Polek-migrantek nie zostało dotąd przeanalizowanych.
doi:10.11649/sn.1358 fatcat:woq6bgpn55ebhafrtfotmyzjvy