PODSTAWOWE I ZŁOŻONE POLECENIA SQL W IMPLEMENTACJACH MS SQL SERVER 2008 Streszczenie

Jerzy Stankiewicz
unpublished
W artykule w oparciu o wcześniej utworzoną bazę danych zostały sformułowane przykładowe zapytania SQL-owe w implementacji MS SQL Server 2008. Pokazano różne możliwości pisania poleceń manipulujących danymi w bazach. Zaprezentowano zapytania generujące wyniki w for-matach relacyjnych i nierelacyjnych i omówiono przykłady zadań nietypowych, pozornie bardzo trudnych i złożonych oraz niebanalnych rozwiązań wykorzystujących możliwości języka SQL. Abstract The article presents examples of SQL queries
more » ... in the implementation of MS SQL Server 2008, basing on a database created beforehand. It presents different possibilities of creating commands to manipulate data in the databases. It presents queries generating results in relational and non-relational formats. It also presents not typical tasks, with complex and original solutions using SQL language.
fatcat:iwbj2b3qzbhe7ilbov7afvwt5y