Çekme Yükü Altında Gömülü Tek Tesirli Yama İle Yapıştırılarak Birleştirilmiş Kompozit Parçaların Gerilme Analizi

İsmail Yasin SÜLÜ
2018 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Bu çalışmada, çekme yüküne maruz bırakılmış gömülü tek tesirli yama ile yapıştırılarak birleştirilmiş kompozit parçaların üç boyutlu sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerilme analizleri yapılmıştır. Analizlerde, farklı oryantasyon açılı karbon/epoksi (AS4/3501-6) kullanılarak üretilmiş kompozit parçalar ve DP410 tür yapıştırıcı kullanılmıştır. Nümerik analizler için modeller sonlu elemanlar yöntemine temellendirilmiş ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuştur. Hasar yükleri
more » ... r sonuçlarına göre tespit edilmiştir. Yapıştırıcı üzerinde oluşan von-Mises gerilmesi ve x, y ve z doğrultularında oluşan gerilmeler belirlenen hasar yüklerinde elde edilmiştir. Sonuç olarak, yama boyutlarının, oryantasyon açılarının ve yapıştırıcının etkileri araştırılmıştır. Gömülü yama ile yapıştırılarak birleştirilen kompozit parçaların hasar yükleri üzerinde en etkili parametrenin yama boyutları olduğu belirlenmiştir. Abstract In this paper, composite parts bonded with embedded single-lap patch joint (SLJ) subjected to tensile load were analysed by using three dimensional (3D) finite element method (FEM) based stress analysis. In the analysis, the composite parts were produced using carbon/epoxy (AS4/3501-6) with different fiber orientations and DP410 type were the adhesive used in bonding applications. The models for the numerical analyses were generated in the finite element method based commercial engineering code of ANSYS. Failure loads were determined from the FEA. Stress values at x, y, z directions and the von-Mises stress distributions on adhesive were obtained at the occurrence of the failure for predetermined parameters. Consequently, the effects of orientations, patch dimensions, and adhesive layer were examined. The most effective parameter was determined as the patch dimensions on failure loads of composite parts adhesively bonded with the embedded single-lap patch joint.
doi:10.17798/bitlisfen.424429 fatcat:r56ldydgl5gpnckdlylg4qjdhu