STRUCTURAL-CONTENT AND LEXIC CHARACTERISTICS OF ADVERTISING SLOGANES
СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТА ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

Ruslana Prorokova
2019 Young Scientist  
Київський національний університет культури і мистецтв СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ТА ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ Анотація. У статті розглянуто структурний аспект рекламних слоганів та особливості його побудови для ефективної комунікації. Автором аналізується практичний потенціал різних моделей структурної та змістової побудови рекламних слоганів, а також принципи функціонування цих моделей у царині рекламної комунікації. Окрему увагу приділено такому питанню, як лексичні ознаки
more » ... ктивних рекламних слоганів, їх соціофункціональне обґрунтування та шляхи активізації прагматичного наповнення. Наведена класифікація ґрунтується на варіативному розгляді прикладів за основними структурними одиницями власне самої форми слогану, його змістовими частинами та лексичними одиницями та має на меті з'ясувати, яка форма є найбільш ефективною для реципієнта. Ключові слова: рекламний слоган, рекламний дискурс, семантика, структура слогану, соціофункціональний аспект.
doi:10.32839/2304-5809/2019-5-69-9 fatcat:jlps7vp7lzc2xpoaaxmsnelwc4