Critical behavior of confined supramolecular soft materials on a microscopic scale

Bing Yuan, Jing-Liang Li, Xiang Yang Liu, Yu-Qiang Ma, Hong-Yao Xu
2011 Chemical Communications  
doi:10.1039/c0cc04488a pmid:21290056 fatcat:qmuxiw7ejjhvdd5dby47pelewm