НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНЦІЙ

Людмила Василівна Соколова, Ольга Володимирівна Колісник, Олег Євгенович Соколов
2018 Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка»  
Соколова Л.В., Колісник О.В., Соколов О.Є. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНЦІЙ У статті досліджено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки, в умовах інтенсивного розвитку ІТ-індустрії питання мотивації праці фахівців ІТ-підприємств потребують подальшого дослідження. Було запропоновано науково-методичний підхід щодо формування реальної заробітної плати фахівців ІТ-підприємств з урахуванням результатів оцінки їх
more » ... них компетенцій. Впровадження такого підходу до мотивації праці спрямоване на всебічний та професійний розвиток якостей фахівців ІТ-підприємства на основі персональних програм. Це сприятиме як забезпеченню підвищення ефективності діяльності кожної команди, колективу підприємства у цілому на основі обґрунтованої та прозорої системи мотивації праці, так і формуванню інформації, необхідної для розробки персональної програми розвитку для кожного ІТ-фахівця підприємства. Ключові слова: ІТ-підприємство, науково-методичний підхід, фахівець, компетенція, мотивація праці, оцінка, математична модель.
doi:10.24144/2409-6857.2018.1(51).266-272 fatcat:lxnvlewuszfppg4vwm7a4aekrm