Τάκης Σ. παππάς, Λαϊκισμός και κρίση στην Ελλάδα (Βίβιαν Σπυροπούλου)

Βίβιαν Σπυροπούλου
2016 Επιστήμη και Κοινωνία Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας  
doi:10.12681/sas.10256 fatcat:g3hdtk55trc2xkooklyqp42c6q